Disclaimer

Checkkie is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de
bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos,
volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel
advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden
ontleend. Verder aanvaardt Checkkie geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.


Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële
instellingen en organisaties zijn opgenomen. Checkkie is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van die websites en informatie van derden.