De gewenstheid van een Europees reisadvies

Momenteel gaat het reisadvies van vele landen van geel naar oranje, van oranje naar geel en weer van geel naar oranje. Daarnaast houdt in heel Europa elk land zijn eigen reisadvies aan. Wat betekent dat bijvoorbeeld Duitsers wel kunnen afreizen naar Turkije maar voor Nederlanders staat hier het reisadvies al de hele zomer op negatief. 

Hoe komt het reisadvies tot stand

Het reisadvies wordt bepaald op aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Echter verschilt per land wat het aantal besmettingen mag zijn om een positief of negatief reisadvies te krijgen. Naast dat het land van herkomst een advies afgeeft, geven de landen van bestemming ook aan of zij inwoners van een specifiek land accepteren. 

Voorbeeld: Het kan dus zijn dat de Nederlandse overheid positief reisadvies afgeeft voor bijvoorbeeld IJsland, maar dat IJsland geen Nederlanders accepteert vanwege het aantal besmettingen in Nederland. 

Collectief reisadvies

Deze verschillen maken het onduidelijk voor de Europese burger en daarom is een collectief reisadvies gewenst. Eind juli pleitte de ANVR al voor een algemeen reisadvies. Momenteel werkt Europa aan een algeheel reisadvies waar het advies voor iedere burger gelijk is. Tot op heden is er nog geen overeenstemming gekomen binnen Europa over hoe dit vorm moet krijgen. 

Reisbranche

De reisbranche startte onlangs een petitie om de problemen van vluchtig switchen van positief naar negatief advies onder de aandacht te brengen. Arjan Kers, algemeen directeur van TUI, neemt Griekenland als voorbeeld. ‘’Van de een op de andere dag werd het negatief reisadvies. Zodoende hebben we te weinig tijd om de reizigers te repatriëren en moeten we lege vluchten uitvoeren om de reiziger op te halen. Een zeer dure operatie voor een branche die momenteel al zwaar verliesgevend is.’’