Airbnb servicekosten terugvragen

Heb jij een woning of een huis via Airbnb gehuurd? Dan heb je onterecht servicekosten betaalt en mag je jouw Airbnb servicekosten terugvragen. Airbnb moet immers onterecht geïnde servicekosten terugbetalen. Checkkie legt uit wat jouw rechten zijn en op welke rechtsgrond deze zijn gebaseerd. 

  • Waarom moet Airbnb servicekosten terugbetalen?
  • Hoe kan ik mijn Airbnb servicekosten terugvragen?

Waarom moet Airbnb servicekosten terugbetalen?

Airbnb vraagt aan twee kanten een fee voor hun service. Het bedrijf rekent zowel aan de verhuurders kant als aan huurders servicekosten. Volgens de Nederlandse wet is dat niet toegestaan. Er mag maar aan één partij servicekosten worden toegerekend en voor Airbnb is dat aan de zijde van de verhuurder. Het gevolg hiervan is dat de Airbnb jarenlang onterecht servicekosten heeft berekend aan de Nederlandse consument. De servicekosten die Airbnb vraagt liggen tussen de 15% - 18% van de boeking. 

De rechtbank Amsterdam heeft dit al in maart 2020 bepaald. Airbnb denkt er niettemin anders over. Volgens de online marktplaats voor de verhuur van accommodaties is niet het Nederlandse maar het Ierse wet van toepassing. Daarom ging Airbnb nu zelf naar de rechtbank in Rotterdam om de uitspraak uit maart ongedaan te maken. Vooralsnog zonder resultaat waardoor het nog steeds mogelijk is om de Airbnb servicekosten te claimen. 

Hoe kan ik mijn servicekosten Airbnb terugvragen?

Er zijn twee verschillende manieren om je Airbnb servicekosten terug te claimen.

Je kan zelf proberen de servicekosten te vorderen of rechtsbijstand van een advocaat of een bedrijf zoeken.

Het zelf terug claimen van de kosten bij Airbnb lijkt momenteel nog niet echt succesvol, Airbnb houdt vol dat zij deze niet terug hoeven te betalen. In dat geval zou je zelf een gerechtelijk traject tegen het Iers bedrijf moeten opstarten om de terugbetaling te vorderen. 

Een andere mogelijkheid om je rechten bij Airbnb te doen gelden is een rechtsbijstand te nemen. Het kan zijn dat hier extra kosten aan verbonden zijn. Je laatste mogelijkheid is een bedrijf inschakelen die gespecialiseerd is in het terugvorderen van Airbnb servicekosten.    

Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat ook voor deze restitutieclaim een ​​verjaringstermijn geldt. In Nederland is dat twee jaar. Als u in de afgelopen twee jaar een boeking bij Airbnb heeft gemaakt, is het de moeite waard om uw geld niet te missen. 

airbnb servicekosten terugvragen